E crna

di Antonio de Curtis

Ciacn de nui, gh lndiu au sou destn:
u bestegiu de vte u va, ... ma u turna;
chi nasce cua camixa e u beretin,
chi nasce cuu destin de port e crna.

Mi, pe fve acap: ghe cigu ingliu:
cose me fa se u saveron, ... dapi.
Pensavu: tante corna nu ghe vgliu,
ma i nu mufende si nu sun da bi.

L staitu aieiri, fira: a chirumante,
a m lezu cua lente in mezu man,
e a m ditu: Se staitu in trestu amante,
vie dau pursu, ste righe duvi van ?

Sta chi, vi, a l a fira du c,
a va intu mezu au parmu, epi a returna.
Ve psciu num di: nu fe u blag;
cu ina fira cusc, vui ghav e corna.

Mir chestautru marcu, fau a rampin,
stu segnu, tti i u san, fra di scherni
l a marca in mezu man de San Martin,
u Santu prutet de chi gh i corni.

Sentendu ste parole; ... intu ervelu
me sun sentiu acamp mile pensceiri.
Avura vagu a ca, pe fa in maixlu,
pe Diu, gh da f curre fia i pumpeiri.

Ma nu. ... Chi tu fa f ? ... Frma !
m ditu a vuixe ... Lascia and.
E corna i sun semi ina cosa eterna,
l a meixima cansun, gh ren da f.

Listessu Adamu, chu stava in paradisu,
ni a menu, Eva a l tradiu, ... cuu frtu.
Surve ste corna ... faghe in faturisu,
che insc Napuleun ... lira curntu !

traduzione in ventemigliusu di Ventimiglia di Luigino Maccario

Vota il film di Tot

Home  Biografia  Teatro  Cinema  Televisione  Poesie  Canzoni 
Frasi celebri  Fumetti  Fotografie  Totomania  Il baule  Home video 
Tot in TV  News  Ricordi  Interviste  Quiz  Libri  Caricature  Giornali 

www.antoniodecurtis.com